19 d’abr. 2011

Modificació del Reglament d'Armes

El passat divendres 8 d'abril es va publicar al B.O.E. la resolució de 6 d'abril de 2011, de la Subsecretaría de l'Interior, per la que es decideix l'apertura del tràmit d'audiència als interessats en l'elaboració del Projecte de Reial Decret pel que es modifica el Reglament d'Armes, aprovat pel Reial Decret 137/1993, de 29 de gener.

Podeu descarregar el text de la resolució en aquest enllaç: BOE 8/4/2011

Aquest nou projecte, que podeu descarregar en aquest enllaç: Projecte de modificació del RA, substitueix al publicat a finals de 2010, que ha sigut desestimat deguto a la gran quantitat d'al.legacions presentades per les parts interessades.

En aquest nou projecte, en allò que interesa a l'Airsoft, es modifica l'artícle 2 del reglament, incluent-hi la figura de la “Imitació d'arma”, el text es el següent:

23. Imitación de arma: Objeto que por sus características externas pueda inducir a confusión sobre su auténtica naturaleza, aunque no pueda ser transformada en un arma.

Com imitaciones de armas que son, totes lss marcadores d'Airsoft se veuen representades en aquesta classificació que fins ara no existia (només es feia referència a imitacions d'armas a l'artícle 5.2 però sense que esta referencia fos cap mena de catalogació).

A més, aquesta definició ens afecta molt positivamente, ja que no se les considera armes, sino imitacions d'aquestes.

Qué té això de positiu?

Molt, no només a l'aplicació del Reglament d'Armes, sino en infinitat de Lleis i Normatives Municipals que entraben directament en conflicte amb la nostra afició si a les marcadores les consideressin armes.

En allò que interessa, l'aplicació del Reglament d'Armes, aquesta nova definició obligará, en cas d'aprovar-se, al guiat de les imitacions d'armes destinades al seu ús en jocs d'Airsoft a un Llibre de Col.leccionista.

Aixó fins ara era un gran problema, ja que es prohibía l'ús de les armes guiades al Llibre de Col.leccionista. Però gracies a la catalogació de les marcadores com imitació d'arma, que recordem es un “objecte que per les seves característiques externes pot induïr a confusió sobre llur autèntica naturalesa, encara que no pugui ser transformada en un arma”, aquesta prohibició ha deixat d'afectar-nos.

El text de l'artícule 107.b. del vigent reglament diu:

b. Las personas físicas y jurídicas coleccionistas de armas de avancarga o de otras armas de fuego antiguas, históricas o artísticas, sus reproducciones y asimiladas, susceptibles o no de hacer fuego, y de armas sistema Flobert podrán poseerlas legalmente si las tienen inscritas en un Libro-Registro, diligenciado por la Intervención de Armas respectiva, en el que se anotarán las altas y bajas. Queda prohibido el uso de las armas inscritas en dicho Registro.

Para la circulación y transporte será necesaria una guía especial, que expedirá, en cada caso, la Intervención de Armas, a la vista de los datos que consten en el Libro, haciendo constar el destino concreto.


Per tant la prohibició d'ús fa referència exclusivament a les armes guiades al Llibre, no a les imitacions d'aquestes, que ara existeix com a figura.

Malgrat la part positiva del projecte, desde la Federació Catalana d'Airsoft hem enviat proposta de modificació al redactat dels artícles 5.2. i 107.b. amb l'objecte de, amb la inclusió de poc més de tres frases, clarificar a l'extrem les condicions de guiat, tinença, ús i transport de les marcadores d'Airsoft, o millor dit, de les Imitacions d'Armes destinades a l'ús en jocs d'Airsoft.

Podue veure el text que hem enviat aquí: Proposta de modificació enviada per la FCA

Ho hem penjat en format Word, per a que qualsevol que estigui interessat en donar suport a la nostra proposta de modificació pugui afegir les seves dades i enviar-la a la Secretaría Técnica del Ministeri de l'Interior, o bé, si no comparteix les nostres al.legacions, pugui utilitzar el nostre text com a base per presentar una proposta pròpia.

El plaç per a la presentació d'al.legacions finalitza el proper 20 d'abril, i en aquesta ocasió poden enviar-se només per correu ordinari a:

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR.
CALLE AMADOR DE LOS RÍOS NÚMERO 7.- 28010 MADRID

Esperem que el treball d'anàlisi del projecte i la redacció de la proposta de modificació del mateix, que hem realitzat desde la Federació Catalana d'Airsoft, sigui d'utilitat, i restem a la vostra dispossició per atendre qualsevol dubte o consulta al respecte a l'adreça: federacio@airsoft.cat

1 comentari:

  1. Genial, molt interessant el resum! Sembla que per fi hi han posat sentit comú al assumpte! Aviam com evoluciona tot, especialment pel que fà a les zones de joc i al transport de répliques o marcadores.

    un salut,
    http://ragnosairsoft.blogspot.com/

    ResponSuprimeix