26 de nov. 2010

Resposta de Joan Herrera a les consultes de la FCA

L'última resposta arribada fins ara és la del candidat per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera. La reproduïm a continuació:

Benvolgut Daniel Huerta,

Li agraeixo que comparteixi amb mi les seves preocupacions. Sobre la qüestió que planteja, jo crec que les activitats de lleure s'han de poder desenvolupar amb normalitat sempre i quan siguin respectuoses i tinguin cura del medi natural que les envolta. De fet, em sembla molt positiu que plantegeu desenvolupar la vostra pràctica esportiva alhora que us preocupeu de l'entorn fent tasques de manteniment dels boscos.

Li proposo que fem una reunió per tal de poder aprofundir en els problemes que m'exposa.

Cordialment,

Joan Herrera
Secretari General d'ICV

Moltes gràcies al senyor Herrera per la seva resposta i per mostrar-se tan disposat a tenir un diàleg amb aquesta Federació que pugui comportar un avanç en la situació actual de l'Airsoft federat.

Airsoft, ecologisme i pacifisme poden ser plenament compatibles.

Encara no hem rebut resposta de Joan Puigcercós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i de l'Albert Ribera, de Ciutadans. Esperem que puguin trobar un forat en l'atapeïda agenda d'aquestes últimes hores de campanya electoral per poder respondre a la nostra consulta.

Resposta de José Montilla a la consulta de la FCA

Continuem rebent respostes a les consultes enviades als candidats, dels partits amb representació parlamentaria, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Hem rebut resposta del candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Montilla.

Benvolgut Daniel,

Li haig de reconèixer que no practico l’Airsoft, però no per això no em preocupo del conjunt d’activitats esportives que es realitzen al nostre país.

Dit això, i com que crec que ara no toca que li faci un resum de l’obra de Govern en matèria esportiva, si em permet, li respondré per separat a les seves dues preguntes.

¿Creu vostè, com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que és, que les decisions respecte a les activitats d'oci que practiquen els ciutadans del nostre país, si no hi ha cap legislació al respecte, deuen estar subjectes a les preferències personals dels dirigents polítics?

Les activitats d’oci cada vegada són més nombroses i diverses, així com també les activitats esportives que practica el conjunt de la ciutadania. Un dels objectius de les administracions públiques és garantir els drets i els deures del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, i tenint en compte la constant evolució de la nostra societat, hem d’aplicar criteris en condicions d’igualtat, i, òbviament, complir i fer complir el conjunt de normes i lleis aprovades.

Quan hi ha alguna activitat que no està regulada, i per tant, no existeix cap legislació que la permeti ordenar i establir les condicions per a practicar-la, el que cal és intentar aplicar normatives o criteris de funcionament que garanteixin els drets i els deures. En aquest sentit doncs, crec que no poden estar subjectes a arbitrarietats o criteris subjectius per part de cap de les parts implicades.

Considera vostè necessari escoltar a les parts implicades a l'hora de legislar sobre una activitat?

El nostre ha estat un Govern que s’ha caracteritzat per sumar, per cercar consensos a partir de la participació i del compromís. Així ho hem fet durant tota la legislatura i aquest és el meu compromís personal i polític. Per tant, no només penso que cal escoltar les parts implicades, sinó que el que cal és afavorir la participació activa, el consens i la corresponsabilitat.

Ben cordialment,


Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Primera Secretaria


Continua el to positiu i de col·laboració dels candidats polítics, si més no, és quelcom que ens té que omplir d'esperança, i de responsabilitat.

Moltes gràcies senyor Montilla per respondre a la consulta de la FCA en mig de la voràgine de la campanya electoral.

Resposta d'Artur Mas a la consulta de la FCA

Continuem rebent respostes a les consultes enviades pel nostre President, Daniel Huerta, als candidats, dels partits amb representació parlamentaria, a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Hem rebut resposta del candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, on ens emplaça a un proper contacte on podem ampliar-li la informació relativa a la nostra activitat i a les inquietuds dels nostres jugadors.

No podem reproduir tot el missatge, però us destaquem dues frases que ens fan tenir esperança en què les comunicacions obertes amb els partits polítics arribin a bon port.

"La qüestió que em planteja i la complexitat de la mateixa va més enllà d'una simple resposta per correu electrònic."

"demanaré a un col·laborador de la meva confiança que es posi en contacte amb vosaltres, passat el 28 de novembre, per veure com podem ajudar-vos."

Esperem poder rebre més respostes dels candidats contactats, i que siguin en el mateix sentit positiu que les rebudes fins ara.

Moltes gràcies senyor Mas per la seva resposta i per la seva predisposició. Quedem a l'espera de les notícies de Convergència i Unió.

25 de nov. 2010

Resposta d'Alícia Sánchez-Camacho a les consultes de la FCA

Per ara hem rebut resposta de la candidata del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, que reproduïm a continuació.

Benvolgut President,

Agrair, en primer lloc, que m'hagi fet arribar, mitjançant el correu electrònic, les inquietuds del col·lectiu de jugadors d'Airsoft de Catalunya. Ben segur que en la meva contesta no li podré aportar solucions definitives, però, atès la problemàtica que ens planteja, crec que, durant aquesta legislatura que iniciarem a partir de mitjans de desembre amb la constitució del Parlament, hem d'iniciar un diàleg amb la seva Federació i la resta d'actors implicats per treballar conjuntament en la dignificació i ordenació de la seva activitat. De forma immediata, dono trasllat del seu correu a la nostra diputada, que és responsable d'aquestes matèries, per tal que pugui contactar amb vostès els propers dies i iniciem ja quest diàleg tant necessari.

Respecte a les preguntes que em planteja, pel Partit Popular és evident que l'autorització o no de les activitats d'oci no pot quedar al lliure arbitri de les administracions i, en cap cas, es pot denegar aquesta pràctica sense una resolució motivada i objectiva. Per això, crec imprescindible que cal avançar en aquest diàleg amb la finalitat de dignificar la seva activitat.

Sobre el diàleg amb les parts implicades, com ja li he avançat en aquest escrit és imprescindible i una obligació de les administracions públiques.

Un cop finalitzi aquesta campanya electoral, resto a la seva disposició per tal de poder mantenir un contacte amb el Partit Popular de Catalunya per iniciar aquest diàleg tant necessari.

Rebi una cordial salutació,

Alícia Sánchez-Camacho


És d'agrair el tó positiu i de col·laboració de la candidata del Partit Popular de Catalunya, així com la seva rapidessa en respondre a la nostra consulta.

Moltes gràcies i moltes felicitats senyora Sánchez- Camacho.

24 de nov. 2010

Consultes als candidats a la Presidència de la Generalitat

Des de la Presidència de la Federació Catalana d'Airsoft hem fet arribar als candidats a la Presidència de la Generalitat de Catalunya dels partits amb representació parlamentaria un correu electrònic en el que expliquem la tasca feta per la FCA fins ara, i els traslladem les inquietuds que hem recollit en les nostres xerrades informatives.

Les inquietuds més comunes entre els jugadors d'Airsoft són l'arbitrarietat de l'administració a l'hora de tractar la pràctica de la nostra activitat, i la falta de diàleg entre els responsables de legislar i els representants d'associacions i federacions d'Airsoft.

El text integre de la carta enviada el podeu consultar a continuació:

Benvolgut Senyor/ra,

Em prenc la llibertat de contactar amb vostè, per tal de fer-li arribar les inquietuds del col·lectiu de jugadors d'Airsoft de Catalunya, a qui en part represento com a President de la Federació Catalana d'Airsoft.

L'activitat que practiquem és un joc d'estratègia i simulació molt semblant al Paintball, què darrerament ha crescut molt al nostre país. Actualment a Catalunya tenim constància de què hi han més de 3000 practicants, que formen part de les més de 50 associacions registrades dedicades a la pràctica de l'Airsoft, i dels gairebé 200 grups que no han donat el pas de constituir-se com a associació però que tenen contactes amb la Federació.

A més d'aquest més de 3000 jugadors, a Catalunya hi han jugadors esporàdics que no pertanyen a cap grup o associació, o grups que no s'han donat a conèixer públicament. Per què es pugui fer una idea del número de jugadors que actualment practiquen l'Airsoft a Catalunya, el fòrum d'internet dedicat a l'Airsoft més visitat de Barcelona té gairebé 14000 usuaris registrats, i una mitjana de més de 30000 visites per dia.

Malgrat aquesta popularitat , l'Airsoft és una activitat que moltes vegades és malentesa per la societat i pels polítics que ens representen a tots. Per la indumentària, roba de camuflatge, i per les marcadores que fem servir per practicar els jocs, que semblen armes, en molts casos se'ns considera violents o s'interpreta que fem apologia de la guerra.

Des de la Federació Catalana d'Airsoft treballem per canviar aquesta opinió, que és clarament errònia. No només hem creat una normativa de joc que contempla aspectes com la seguretat en el joc, les condicions de transport de les marcadores, l'ètica esportiva i el respecte pel rival, les condicions que deuen complir els camps, la senyalització de les activitats, o el respecte pel medi natural, i que ha estat adoptada per la pràctica totalitat de grups, associacions i federacions de l'Estat espanyol, a més de federacions europees i de l'Amèrica llatina. També formem als nostres jugadors federats en primers auxilis, orientació i cartografia , prevenció de riscos, confecció de plans d'evacuació, prevenció d'incendis o inclús neteja de boscos. I tot això ho fem sense l'ajut de ningú, amb els recursos que obtenim de les quotes dels nostres socis, i amb la col·laboració de jugadors que en l'àmbit professional són bombers, metges, etc. A més, proveïm a tots els nostres jugadors d'una assegurança de responsabilitat civil i un altre d'accidents que els cobreix durant la practica de l'activitat en tot el territori de l'Estat.

Des de la constitució de la Federació fa més de dos anys, no s'ha produït cap accident en la practica del joc en el que estigués implicat cap jugador federat, i és practiquen jocs d'Airsoft cada cap de setmana. A més, en els camps on es practiquen els jocs per part d'associacions membres de la Federació, no s'ha produït cap incendi, s'han recollit les deixalles que s'acumulaven des de fa anys, no queda resta dels desperfectes provocats per les ventades de fa dos anys, ni per les nevades de l'hivern passat, s'han tornat a obrir camins que havien quedat tancats per les bardisses i per la falta d'ús.

Malgrat això, en ocasions ens trobem amb l'oposició d'ajuntaments o de consorcis de parcs què, amb l'únic argument de què “no els agrada l'activitat” interpreten les lleis o modifiquen normatives per poder prohibir la pràctica de l'Airsoft als seus municipis o parcs, tot i que els propietaris de les finques consideren el lloguer o la cessió de llurs propietats a associacions dedicades a la pràctica de l'Airsoft com una font d'ingressos i una forma de mantenir els camps i boscos nets i vigilats.

Estic segur que vostè, com a candidat que és a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, és coneixedor de l'estat general dels boscos a la nostra terra, i de les condicions que pateixen els propietaris de finques rurals. I que, com a mínim, l'estranyarà com a nosaltres que hagi representants públics que s'estimin més que un bosc es converteixi en un abocador il·legal que no en un camp d'Airsoft, sobretot tenint en compte que l'Airsoft només genera com a residu les boletes que es disparen, que estan fabricades amb polímers biodegradables i compostables provinents del midó de blat de moro, i que desapareixen en un termini que pot anar dels 2 als 24 mesos. Gracies a la tasca de conscienciació de la Federació Catalana d'Airsoft, hem aconseguit eradicar a Catalunya l'ús de boletes fabricades amb plàstics, no només entre els jugadors federats, que estan obligats per normativa al seu ús, també entre la resta de jugadors.

En relació a camps que s'han convertit en abocadors una vegada que han estat abandonats per les associacions d'Airsoft que en feien ús, li podríem donar exemples, si vostè volgués més informació.

Vam intentar crear un annex al nostre Reglament de Règim Intern sobre respecte i manteniment del Medi Natural, molt més ampli que les normes existents, i que fos de compliment obligatori per totes les associacions de la nostra Federació que gestionen un camp de joc, per la qual cosa vam contactar amb els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge per demanar-los assessorament per tal de fer les tasques de neteja de boscos de la forma més eficaç i sostenible, per poder identificar especies protegides de flora i fauna i evitar poder-les molestar o danyar, per fer una gestió eficaç dels residus generats per concentracions de jugadors, per reglamentar l'accés de vehicles als camps de joc o la utilització d'aquests durant els jocs, però hem rebut la callada per resposta, i hem tingut que demanar ajuda, una vegada més, a jugadors que es dediquen professionalment a tasques de jardineria, o que estudien carreres universitàries relacionades amb aquests temes. És molt trist que sentim als mitjans de comunicació que el Departament de Medi Ambient no te recursos per fer les tasques de neteja que necessiten els boscos del nostre país, però quan se'ls ofereix la possibilitat de fer aquestes tasques de franc, amb l'única aportació per part del Departament del seu assessorament, no siguin capaços ni d'enviar una resposta.

Actualment, la nostra preocupació principal és la manca de legislació sobre les marcadores d'Airsoft, que provoca en ocasions denuncies i confiscacions per part de les autoritats en considerar aquests articles d'oci com a armes il·legals. Aquestes denúncies deriven en recursos, o en judicis, que, malgrat han acabat sempre amb la devolució del material confiscat i en la desestimació de la denuncia, provoquen un malbaratament de recursos de l'Administració i en una situació d'indefensió per part dels ciutadans que practiquem aquesta activitat.

Li agraeixo en el meu nom, i en nom de tots els jugadors i jugadores d'Airsoft de Catalunya que s'hagi pres la molèstia de llegir aquestes línies, i, si m'ho permet, m'agradaria plantejar-li dos qüestions que espero que tingui la deferència de respondre'm.

¿Creu vostè, com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que és, que les decisions respecte a les activitats d'oci que practiquen els ciutadans del nostre país, si no hi ha cap legislació al respecte, deuen estar subjectes a les preferències personals dels dirigents polítics?

¿Considera vostè necessari escoltar a les parts implicades a l'hora de legislar sobre una activitat?

Li estaríem molt agraïts si respongués a aquestes qüestions i si ens permetés publicar-les, conjuntament amb les que rebrem dels candidats dels altres partits amb representació parlamentaria.

No em queda més que agrair-li el seu temps, disculpar-me si alguna de les qüestions que tracto en aquestes línies l'ha ofès o molestat, i restar a la seva disposició si ara o en el futur necessita qualsevol informació respecte de l'activitat de l'Airsoft o de la Federació Catalana d'Airsoft. Si ho creies convenient, pot obtenir informació d'interès sobre l'Airsoft i la Federació al web www.airsoft.cat, al bloc http://airsoftcatala.blogspot.com, o visionant el reportatge “Tirar a Marcar” del programa “Entre Línies” de TV3 al següent enllaç: http://www.tv3.cat/vídeos/2835810

Daniel Huerta Porras
Federació Catalana d'Airsoft


Tal i com anem rebent les respostes dels diferents candidats, les anirem penjant a aquest bloc perquè tots les pogueu coneixer.

Salutacions.

17 de nov. 2010

Entrevista a Renegados

Us oferim aquesta entrevista a Rubén Marín de l'Associació d'Airsoft del Vallés, coneguts als camps de joc com a Renegados Sentinels Mil-Sim (RSM).Com van se els vostres inicis a l´airsoft?
Doncs en el meu cas particular estava avorrit fent neteja a casa del armari dels trastos quan vaig trobar una motxilla amb una P226 “pajillera” que vaig comprar a Saragossa i amb la que alguns companys ens atiàvem i guerrejàvem en el nostre temps lliure a la base.Com que estava malmesa vaig mirar de comprar-me una altre, i així vaig trobar aquest hobby. Llavors li vaig demanar una P226 a la meva esposa per Sant Valentí i vaig començar a mirar on jugar. Van arribar las marcadores llargues, equipaments, etc i fins avui.

Com va sorgir la idea de formar el vostre propi grup?
Jo vaig entrar a Renegados amb el grup ja fet cap al any 2005.Porta en funcionament des-de 2001.Era un grup molt obert que simplement es ajuntava per jugar partides molt bàsiques. En aquest temps el grup a tingut varis líders que han anat modelant l´ equip al que la majoria desitjàvem. Fa poc mes de dos anys vaig agafar el relleu i ens vam unir a Recon Sentinels ja que jugàvem moltes vegades plegats i ells eren set i nosaltres catorze o quinze. Després de parlar-ho vam continuar en un sol projecte, fer de Renegados un dels millors equips d´airsoft tàctic. Així que estem en això, a veure si ho aconseguim!!

Quins avantatges trobeu en estar federats?
Doncs a dia d´avui la assegurança federativa te un pes important, però el contribuir a fer que aquesta activitat tingui un pes al nostre país per aconseguir la seva legalització, penso que es lo mes important.

Quants sou a l'associació?
A dia d´avui som disset membres i alguns aspirants.Dintre de l´airsoft hi ha diferents modalitats de joc (Arcade, MilSim, Recreacio, Recorreguts de tir, etc.) Quina es la que mes us agrada i perquè?
A nosaltres ens agrada l´airsoft tàctic, ja no dic MilSim perque l´estic agafant mania des de que la gent es posa la etiqueta per ser mes “guay” o millor equip ”pobres il•lusos”. Ens agraden les partides que exigeixen i ofereixen alguna cosa mes que no descarregar el màxim de carregadors, que t’exigeixen certa actitud, aptitud i compromís (abans, durant i després de la partida). Partides en las que poder jugar i desenvolupar un joc molt mes tàctic i en equip que no el “Banzai” o el individualisme. Partides en la que cooperar amb altres equips i per sobre de tot que el millor company de joc sigui el mateix rival, ja que sense un bon rival, amb honor i honradesa i fent el paper que li pertoca ,la millor de las partides amb el millor guió, fracassa estrepitosament.

Penseu que l´airsoft es ben considerat per la societat en general?
No es que estigui mal considerat, mes aviat penso que l´airsoft es encara un gran desconegut per a la societat i es per això que la reacció natural sigui la desconfiança i per això la sensació de estar mal vistos.Com podria millorar-se?
Primer de tot que els jugadors i grups que prefereixen fer las coses d´amagat i malament per que es mes barat i fàcil comencin a cooperar i col•laborar fent las coses ben fetes i associar-se i federar-se. Suposo que per els que ja fem això lo següent es publicitar i donar a conèixer a la resta de la gent que això es igual a jugar futbol o fer qualsevol altre activitat o esport. Aquí entrarien els reportatges i anuncis que a mes de ensenyar el que es aquesta activitat, fer veure que hi-a darrere el teló de cada diumenge, com son els grups, com i qui son els jugadors etc., mes que res per que la gent que per desconeixement pensa que som diferents i bojos agressius vegi que darrere d´un jugador pot estar el seu forner, peixater, carter o director de banc del seu barri etc.

Quins consells donaríeu a qui se inicia en aquest esport?
Primer de tot que s´informi be de que es això, que es necessita y després es busqui un grup que l´ajudi i aconselli a entrar en aquest mon, i estic segur que el 98% de grups esta disposat a ensenyar i introduir un nou jugador en aquesta activitat.

Com veieu el futur de l´airsoft a Espanya?
Doncs no ho se, però espero que sigui bo o almenys això intentem.