24 de des. 2010

Bon Nadal a tothom

Des de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Airsoft us desitgem que passeu un molt Bon Nadal en companyia de les vostres famílies i amics, a més d'una bona sortida i entrada d'any.

Que aquestes festes ens permetin oblidar per uns dies els problemes i que puguem carregar ben carregades les piles per poder fer front als desafiaments que se'ns presenten per al 2011.

Rebeu una cordial salutació.


Daniel Huerta Porras
President

Federació Catalana d'Airsoft
www.airsoft.cat
federacio@airsoft.cat

14 de des. 2010

Al·legacions al projecte de Reial Decret que aprova el Reglament d'Armes

Tal i com vam comunicar en el seu moment, la Federació Catalana d'Airsoft ha preparat i enviat un escrit d'al·legacions al projecte del Reial Decret que aprova el Reglament d'Armes i que incloïa les marcadores d'Airsoft a la 4a categoria d'armes, catalogant-les com a “Armas de uso lúdico-deportivo”.

Hem escoltat, amb sorpresa, veus que es felicitaven per aquesta catalogació, entenem que això era degut a una manca d'informació en relació a la totalitat del reglament, i a les conseqüències que la catalogació com a armes de 4a categoria suposaria per a l'Airsoft, una prohibició encoberta.

Tal i com podreu veure en l'escrit que podeu descarregar al final de la noticia, la nostra al·legació se centra en el fet de la impossibilitat que tenen la totalitat de les marcadores d'Airsoft per complir allò que estipula l'article 28 del reglament, que és de compliment obligat per a les armes de 4a categoria. Advoquem per la creació d'una nova categoria, tal i com succeïa en el projecte actual amb la creació de la 4a.3, que seria la 7a.7 i que no estaria obligada a complir l'article 28, el relatiu a marcatges, però si al 105 i el 149, per als que també sol·licitem modificació.

Aprofitant l'ocasió, hem sol·licitat també l'eliminació del terme “arma” substituint-lo per “marcadora”, comú per a Airsoft i Paintball. Hem clarificat la definició de “arma de uso lúdico-deportivo” del punt 20 de l'article 2, que a la nostra proposta d'articulat se substitueix per “marcadora de uso lúdico-deportivo” i que divideix el punt 20 en dos paràgrafs, l' a) “Marcadoras de Airsoft”, i el b) “Marcadoras de Paintball”.


També hem presentat un text més clar en quant al marcatge amb una banda groga, quelcom que no ens sembla descabellat, de les nostres marcadores; i un redactat específic a l'article 105 en relació a la targeta a obtenir per a l'ús fora del domicili particular que permetria la inscripció de fins a 6 marcadores en una única targeta (per aprofitar models de targeta existents) centrant el guiat de les marcadores en les dades personals del jugador (DNI), no en un número de sèrie que, com tots coneixem, ni és únic, ni és vàlid.

Les al·legacions presentades suposen la proposta de modificació dels articles 2, 3, 54, 105 i 149 del projecte actual.

Us demanem a tots que les estudieu amb atenció, i que, en cas d'estar d'acord amb el que en elles plantegem, les modifiqueu per incloure les vostres dades personals i les feu arribar a la Secretaría General Técnica del Ministeri de l'Interior, C/ Amador de los Ríos, 7 28010 Madrid per correu postal, o per correu electrònica a l'adreça secretaria.sgt@amador.mir.es

El termini per presentar al·legacions finalitza el proper 27 de desembre de 2010. Podeu descarregar l'escrit d'al·legacionsns presentat fent click als següents enllaços:

Al·legacions Federació .pdf
Al·legacions Federació .doc
Al·legacions Individuals .docEn cas de no estar d'acord amb la totalitat del que al·leguem, potser la nostra proposta us serveixi de guia per redactar el vostre propi escrit d'al·legacions. Com ja hem fet en altres ocasions, com amb el cas de la Normativa de Joc, des d'aquesta Federació no tenim cap inconvenient en què la nostra feina es faci servir per part d'altres jugadors per donar-los un cop de mà en la seva feina pel benefici comú de l'Airsoft.

Estem a la vostra disposició per a qualsevol consulta a federacio@airsoft.cat

Rebeu una cordial salutació.


Daniel Huerta Porras
President de la Federació Catalana d'Airsoft

5 de des. 2010

Assemblea de desembre de la FCA

El passat dissabte 4 de desembre es va dur a terme una Assemblea General de la Federació Catalana d'Airsoft a l'Espai Jove Boca Nord de Barcelona.

En aquesta assemblea es van aprovar els pressupostos, activitats i projectes per a l'any 2011, i es va debatir sobre les alegacions a presentar al proecte de reforma del Reglament d'Armes, que inclou les marcadores d'Airsoft.

També es van ratificar les altes a la FCA de tres nous membres, les associacions:

Associació Coyote Recon (Barcelona)
Associació E.N.T.S. (Barcelona)
Associació F.E. Centuriones (Tarragona)

Els hi donem la benvinguda a la Federació Catalana d'Airsoft.

1 de des. 2010

Propera Assemblea de la Federació Catalana d'Airsoft

El proper dissabte 4 de desembre de 2010 a les 16:30 hores es durà a terme, a l'Espai Jove Boca Nord de Barcelona, l'Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d'Airsoft.

En aquesta ocasió, l'assemblea serà oberta, per la qual cosa podrà assistir en qualitat d'oient qualsevol persona que estigui interessada.

L'assemblea finalitzarà a les 19:00 hores, i la darrera hora de l'assemblea la dedicarem a un torn de consultes obert a tots els assistents, siguin o no socis de la Federació.


Espai Jove BocaNord
c/ Agudells, 37-45
08032 - Barcelona
T. 934299369
Metro Línia 5 Horta (accessos adaptats)
Autobús: 10, 39, 19, 86, 87 Nocturn: N4

http://www.bocanord.org/boca-nord/on-som/

26 de nov. 2010

Resposta de Joan Herrera a les consultes de la FCA

L'última resposta arribada fins ara és la del candidat per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera. La reproduïm a continuació:

Benvolgut Daniel Huerta,

Li agraeixo que comparteixi amb mi les seves preocupacions. Sobre la qüestió que planteja, jo crec que les activitats de lleure s'han de poder desenvolupar amb normalitat sempre i quan siguin respectuoses i tinguin cura del medi natural que les envolta. De fet, em sembla molt positiu que plantegeu desenvolupar la vostra pràctica esportiva alhora que us preocupeu de l'entorn fent tasques de manteniment dels boscos.

Li proposo que fem una reunió per tal de poder aprofundir en els problemes que m'exposa.

Cordialment,

Joan Herrera
Secretari General d'ICV

Moltes gràcies al senyor Herrera per la seva resposta i per mostrar-se tan disposat a tenir un diàleg amb aquesta Federació que pugui comportar un avanç en la situació actual de l'Airsoft federat.

Airsoft, ecologisme i pacifisme poden ser plenament compatibles.

Encara no hem rebut resposta de Joan Puigcercós, d'Esquerra Republicana de Catalunya, i de l'Albert Ribera, de Ciutadans. Esperem que puguin trobar un forat en l'atapeïda agenda d'aquestes últimes hores de campanya electoral per poder respondre a la nostra consulta.

Resposta de José Montilla a la consulta de la FCA

Continuem rebent respostes a les consultes enviades als candidats, dels partits amb representació parlamentaria, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

Hem rebut resposta del candidat del Partit dels Socialistes de Catalunya, José Montilla.

Benvolgut Daniel,

Li haig de reconèixer que no practico l’Airsoft, però no per això no em preocupo del conjunt d’activitats esportives que es realitzen al nostre país.

Dit això, i com que crec que ara no toca que li faci un resum de l’obra de Govern en matèria esportiva, si em permet, li respondré per separat a les seves dues preguntes.

¿Creu vostè, com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que és, que les decisions respecte a les activitats d'oci que practiquen els ciutadans del nostre país, si no hi ha cap legislació al respecte, deuen estar subjectes a les preferències personals dels dirigents polítics?

Les activitats d’oci cada vegada són més nombroses i diverses, així com també les activitats esportives que practica el conjunt de la ciutadania. Un dels objectius de les administracions públiques és garantir els drets i els deures del conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, i tenint en compte la constant evolució de la nostra societat, hem d’aplicar criteris en condicions d’igualtat, i, òbviament, complir i fer complir el conjunt de normes i lleis aprovades.

Quan hi ha alguna activitat que no està regulada, i per tant, no existeix cap legislació que la permeti ordenar i establir les condicions per a practicar-la, el que cal és intentar aplicar normatives o criteris de funcionament que garanteixin els drets i els deures. En aquest sentit doncs, crec que no poden estar subjectes a arbitrarietats o criteris subjectius per part de cap de les parts implicades.

Considera vostè necessari escoltar a les parts implicades a l'hora de legislar sobre una activitat?

El nostre ha estat un Govern que s’ha caracteritzat per sumar, per cercar consensos a partir de la participació i del compromís. Així ho hem fet durant tota la legislatura i aquest és el meu compromís personal i polític. Per tant, no només penso que cal escoltar les parts implicades, sinó que el que cal és afavorir la participació activa, el consens i la corresponsabilitat.

Ben cordialment,


Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)
Primera Secretaria


Continua el to positiu i de col·laboració dels candidats polítics, si més no, és quelcom que ens té que omplir d'esperança, i de responsabilitat.

Moltes gràcies senyor Montilla per respondre a la consulta de la FCA en mig de la voràgine de la campanya electoral.

Resposta d'Artur Mas a la consulta de la FCA

Continuem rebent respostes a les consultes enviades pel nostre President, Daniel Huerta, als candidats, dels partits amb representació parlamentaria, a la Presidencia de la Generalitat de Catalunya.

Hem rebut resposta del candidat de Convergència i Unió, Artur Mas, on ens emplaça a un proper contacte on podem ampliar-li la informació relativa a la nostra activitat i a les inquietuds dels nostres jugadors.

No podem reproduir tot el missatge, però us destaquem dues frases que ens fan tenir esperança en què les comunicacions obertes amb els partits polítics arribin a bon port.

"La qüestió que em planteja i la complexitat de la mateixa va més enllà d'una simple resposta per correu electrònic."

"demanaré a un col·laborador de la meva confiança que es posi en contacte amb vosaltres, passat el 28 de novembre, per veure com podem ajudar-vos."

Esperem poder rebre més respostes dels candidats contactats, i que siguin en el mateix sentit positiu que les rebudes fins ara.

Moltes gràcies senyor Mas per la seva resposta i per la seva predisposició. Quedem a l'espera de les notícies de Convergència i Unió.

25 de nov. 2010

Resposta d'Alícia Sánchez-Camacho a les consultes de la FCA

Per ara hem rebut resposta de la candidata del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, que reproduïm a continuació.

Benvolgut President,

Agrair, en primer lloc, que m'hagi fet arribar, mitjançant el correu electrònic, les inquietuds del col·lectiu de jugadors d'Airsoft de Catalunya. Ben segur que en la meva contesta no li podré aportar solucions definitives, però, atès la problemàtica que ens planteja, crec que, durant aquesta legislatura que iniciarem a partir de mitjans de desembre amb la constitució del Parlament, hem d'iniciar un diàleg amb la seva Federació i la resta d'actors implicats per treballar conjuntament en la dignificació i ordenació de la seva activitat. De forma immediata, dono trasllat del seu correu a la nostra diputada, que és responsable d'aquestes matèries, per tal que pugui contactar amb vostès els propers dies i iniciem ja quest diàleg tant necessari.

Respecte a les preguntes que em planteja, pel Partit Popular és evident que l'autorització o no de les activitats d'oci no pot quedar al lliure arbitri de les administracions i, en cap cas, es pot denegar aquesta pràctica sense una resolució motivada i objectiva. Per això, crec imprescindible que cal avançar en aquest diàleg amb la finalitat de dignificar la seva activitat.

Sobre el diàleg amb les parts implicades, com ja li he avançat en aquest escrit és imprescindible i una obligació de les administracions públiques.

Un cop finalitzi aquesta campanya electoral, resto a la seva disposició per tal de poder mantenir un contacte amb el Partit Popular de Catalunya per iniciar aquest diàleg tant necessari.

Rebi una cordial salutació,

Alícia Sánchez-Camacho


És d'agrair el tó positiu i de col·laboració de la candidata del Partit Popular de Catalunya, així com la seva rapidessa en respondre a la nostra consulta.

Moltes gràcies i moltes felicitats senyora Sánchez- Camacho.

24 de nov. 2010

Consultes als candidats a la Presidència de la Generalitat

Des de la Presidència de la Federació Catalana d'Airsoft hem fet arribar als candidats a la Presidència de la Generalitat de Catalunya dels partits amb representació parlamentaria un correu electrònic en el que expliquem la tasca feta per la FCA fins ara, i els traslladem les inquietuds que hem recollit en les nostres xerrades informatives.

Les inquietuds més comunes entre els jugadors d'Airsoft són l'arbitrarietat de l'administració a l'hora de tractar la pràctica de la nostra activitat, i la falta de diàleg entre els responsables de legislar i els representants d'associacions i federacions d'Airsoft.

El text integre de la carta enviada el podeu consultar a continuació:

Benvolgut Senyor/ra,

Em prenc la llibertat de contactar amb vostè, per tal de fer-li arribar les inquietuds del col·lectiu de jugadors d'Airsoft de Catalunya, a qui en part represento com a President de la Federació Catalana d'Airsoft.

L'activitat que practiquem és un joc d'estratègia i simulació molt semblant al Paintball, què darrerament ha crescut molt al nostre país. Actualment a Catalunya tenim constància de què hi han més de 3000 practicants, que formen part de les més de 50 associacions registrades dedicades a la pràctica de l'Airsoft, i dels gairebé 200 grups que no han donat el pas de constituir-se com a associació però que tenen contactes amb la Federació.

A més d'aquest més de 3000 jugadors, a Catalunya hi han jugadors esporàdics que no pertanyen a cap grup o associació, o grups que no s'han donat a conèixer públicament. Per què es pugui fer una idea del número de jugadors que actualment practiquen l'Airsoft a Catalunya, el fòrum d'internet dedicat a l'Airsoft més visitat de Barcelona té gairebé 14000 usuaris registrats, i una mitjana de més de 30000 visites per dia.

Malgrat aquesta popularitat , l'Airsoft és una activitat que moltes vegades és malentesa per la societat i pels polítics que ens representen a tots. Per la indumentària, roba de camuflatge, i per les marcadores que fem servir per practicar els jocs, que semblen armes, en molts casos se'ns considera violents o s'interpreta que fem apologia de la guerra.

Des de la Federació Catalana d'Airsoft treballem per canviar aquesta opinió, que és clarament errònia. No només hem creat una normativa de joc que contempla aspectes com la seguretat en el joc, les condicions de transport de les marcadores, l'ètica esportiva i el respecte pel rival, les condicions que deuen complir els camps, la senyalització de les activitats, o el respecte pel medi natural, i que ha estat adoptada per la pràctica totalitat de grups, associacions i federacions de l'Estat espanyol, a més de federacions europees i de l'Amèrica llatina. També formem als nostres jugadors federats en primers auxilis, orientació i cartografia , prevenció de riscos, confecció de plans d'evacuació, prevenció d'incendis o inclús neteja de boscos. I tot això ho fem sense l'ajut de ningú, amb els recursos que obtenim de les quotes dels nostres socis, i amb la col·laboració de jugadors que en l'àmbit professional són bombers, metges, etc. A més, proveïm a tots els nostres jugadors d'una assegurança de responsabilitat civil i un altre d'accidents que els cobreix durant la practica de l'activitat en tot el territori de l'Estat.

Des de la constitució de la Federació fa més de dos anys, no s'ha produït cap accident en la practica del joc en el que estigués implicat cap jugador federat, i és practiquen jocs d'Airsoft cada cap de setmana. A més, en els camps on es practiquen els jocs per part d'associacions membres de la Federació, no s'ha produït cap incendi, s'han recollit les deixalles que s'acumulaven des de fa anys, no queda resta dels desperfectes provocats per les ventades de fa dos anys, ni per les nevades de l'hivern passat, s'han tornat a obrir camins que havien quedat tancats per les bardisses i per la falta d'ús.

Malgrat això, en ocasions ens trobem amb l'oposició d'ajuntaments o de consorcis de parcs què, amb l'únic argument de què “no els agrada l'activitat” interpreten les lleis o modifiquen normatives per poder prohibir la pràctica de l'Airsoft als seus municipis o parcs, tot i que els propietaris de les finques consideren el lloguer o la cessió de llurs propietats a associacions dedicades a la pràctica de l'Airsoft com una font d'ingressos i una forma de mantenir els camps i boscos nets i vigilats.

Estic segur que vostè, com a candidat que és a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, és coneixedor de l'estat general dels boscos a la nostra terra, i de les condicions que pateixen els propietaris de finques rurals. I que, com a mínim, l'estranyarà com a nosaltres que hagi representants públics que s'estimin més que un bosc es converteixi en un abocador il·legal que no en un camp d'Airsoft, sobretot tenint en compte que l'Airsoft només genera com a residu les boletes que es disparen, que estan fabricades amb polímers biodegradables i compostables provinents del midó de blat de moro, i que desapareixen en un termini que pot anar dels 2 als 24 mesos. Gracies a la tasca de conscienciació de la Federació Catalana d'Airsoft, hem aconseguit eradicar a Catalunya l'ús de boletes fabricades amb plàstics, no només entre els jugadors federats, que estan obligats per normativa al seu ús, també entre la resta de jugadors.

En relació a camps que s'han convertit en abocadors una vegada que han estat abandonats per les associacions d'Airsoft que en feien ús, li podríem donar exemples, si vostè volgués més informació.

Vam intentar crear un annex al nostre Reglament de Règim Intern sobre respecte i manteniment del Medi Natural, molt més ampli que les normes existents, i que fos de compliment obligatori per totes les associacions de la nostra Federació que gestionen un camp de joc, per la qual cosa vam contactar amb els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge per demanar-los assessorament per tal de fer les tasques de neteja de boscos de la forma més eficaç i sostenible, per poder identificar especies protegides de flora i fauna i evitar poder-les molestar o danyar, per fer una gestió eficaç dels residus generats per concentracions de jugadors, per reglamentar l'accés de vehicles als camps de joc o la utilització d'aquests durant els jocs, però hem rebut la callada per resposta, i hem tingut que demanar ajuda, una vegada més, a jugadors que es dediquen professionalment a tasques de jardineria, o que estudien carreres universitàries relacionades amb aquests temes. És molt trist que sentim als mitjans de comunicació que el Departament de Medi Ambient no te recursos per fer les tasques de neteja que necessiten els boscos del nostre país, però quan se'ls ofereix la possibilitat de fer aquestes tasques de franc, amb l'única aportació per part del Departament del seu assessorament, no siguin capaços ni d'enviar una resposta.

Actualment, la nostra preocupació principal és la manca de legislació sobre les marcadores d'Airsoft, que provoca en ocasions denuncies i confiscacions per part de les autoritats en considerar aquests articles d'oci com a armes il·legals. Aquestes denúncies deriven en recursos, o en judicis, que, malgrat han acabat sempre amb la devolució del material confiscat i en la desestimació de la denuncia, provoquen un malbaratament de recursos de l'Administració i en una situació d'indefensió per part dels ciutadans que practiquem aquesta activitat.

Li agraeixo en el meu nom, i en nom de tots els jugadors i jugadores d'Airsoft de Catalunya que s'hagi pres la molèstia de llegir aquestes línies, i, si m'ho permet, m'agradaria plantejar-li dos qüestions que espero que tingui la deferència de respondre'm.

¿Creu vostè, com a candidat a la Presidència de la Generalitat de Catalunya que és, que les decisions respecte a les activitats d'oci que practiquen els ciutadans del nostre país, si no hi ha cap legislació al respecte, deuen estar subjectes a les preferències personals dels dirigents polítics?

¿Considera vostè necessari escoltar a les parts implicades a l'hora de legislar sobre una activitat?

Li estaríem molt agraïts si respongués a aquestes qüestions i si ens permetés publicar-les, conjuntament amb les que rebrem dels candidats dels altres partits amb representació parlamentaria.

No em queda més que agrair-li el seu temps, disculpar-me si alguna de les qüestions que tracto en aquestes línies l'ha ofès o molestat, i restar a la seva disposició si ara o en el futur necessita qualsevol informació respecte de l'activitat de l'Airsoft o de la Federació Catalana d'Airsoft. Si ho creies convenient, pot obtenir informació d'interès sobre l'Airsoft i la Federació al web www.airsoft.cat, al bloc http://airsoftcatala.blogspot.com, o visionant el reportatge “Tirar a Marcar” del programa “Entre Línies” de TV3 al següent enllaç: http://www.tv3.cat/vídeos/2835810

Daniel Huerta Porras
Federació Catalana d'Airsoft


Tal i com anem rebent les respostes dels diferents candidats, les anirem penjant a aquest bloc perquè tots les pogueu coneixer.

Salutacions.

17 de nov. 2010

Entrevista a Renegados

Us oferim aquesta entrevista a Rubén Marín de l'Associació d'Airsoft del Vallés, coneguts als camps de joc com a Renegados Sentinels Mil-Sim (RSM).Com van se els vostres inicis a l´airsoft?
Doncs en el meu cas particular estava avorrit fent neteja a casa del armari dels trastos quan vaig trobar una motxilla amb una P226 “pajillera” que vaig comprar a Saragossa i amb la que alguns companys ens atiàvem i guerrejàvem en el nostre temps lliure a la base.Com que estava malmesa vaig mirar de comprar-me una altre, i així vaig trobar aquest hobby. Llavors li vaig demanar una P226 a la meva esposa per Sant Valentí i vaig començar a mirar on jugar. Van arribar las marcadores llargues, equipaments, etc i fins avui.

Com va sorgir la idea de formar el vostre propi grup?
Jo vaig entrar a Renegados amb el grup ja fet cap al any 2005.Porta en funcionament des-de 2001.Era un grup molt obert que simplement es ajuntava per jugar partides molt bàsiques. En aquest temps el grup a tingut varis líders que han anat modelant l´ equip al que la majoria desitjàvem. Fa poc mes de dos anys vaig agafar el relleu i ens vam unir a Recon Sentinels ja que jugàvem moltes vegades plegats i ells eren set i nosaltres catorze o quinze. Després de parlar-ho vam continuar en un sol projecte, fer de Renegados un dels millors equips d´airsoft tàctic. Així que estem en això, a veure si ho aconseguim!!

Quins avantatges trobeu en estar federats?
Doncs a dia d´avui la assegurança federativa te un pes important, però el contribuir a fer que aquesta activitat tingui un pes al nostre país per aconseguir la seva legalització, penso que es lo mes important.

Quants sou a l'associació?
A dia d´avui som disset membres i alguns aspirants.Dintre de l´airsoft hi ha diferents modalitats de joc (Arcade, MilSim, Recreacio, Recorreguts de tir, etc.) Quina es la que mes us agrada i perquè?
A nosaltres ens agrada l´airsoft tàctic, ja no dic MilSim perque l´estic agafant mania des de que la gent es posa la etiqueta per ser mes “guay” o millor equip ”pobres il•lusos”. Ens agraden les partides que exigeixen i ofereixen alguna cosa mes que no descarregar el màxim de carregadors, que t’exigeixen certa actitud, aptitud i compromís (abans, durant i després de la partida). Partides en las que poder jugar i desenvolupar un joc molt mes tàctic i en equip que no el “Banzai” o el individualisme. Partides en la que cooperar amb altres equips i per sobre de tot que el millor company de joc sigui el mateix rival, ja que sense un bon rival, amb honor i honradesa i fent el paper que li pertoca ,la millor de las partides amb el millor guió, fracassa estrepitosament.

Penseu que l´airsoft es ben considerat per la societat en general?
No es que estigui mal considerat, mes aviat penso que l´airsoft es encara un gran desconegut per a la societat i es per això que la reacció natural sigui la desconfiança i per això la sensació de estar mal vistos.Com podria millorar-se?
Primer de tot que els jugadors i grups que prefereixen fer las coses d´amagat i malament per que es mes barat i fàcil comencin a cooperar i col•laborar fent las coses ben fetes i associar-se i federar-se. Suposo que per els que ja fem això lo següent es publicitar i donar a conèixer a la resta de la gent que això es igual a jugar futbol o fer qualsevol altre activitat o esport. Aquí entrarien els reportatges i anuncis que a mes de ensenyar el que es aquesta activitat, fer veure que hi-a darrere el teló de cada diumenge, com son els grups, com i qui son els jugadors etc., mes que res per que la gent que per desconeixement pensa que som diferents i bojos agressius vegi que darrere d´un jugador pot estar el seu forner, peixater, carter o director de banc del seu barri etc.

Quins consells donaríeu a qui se inicia en aquest esport?
Primer de tot que s´informi be de que es això, que es necessita y després es busqui un grup que l´ajudi i aconselli a entrar en aquest mon, i estic segur que el 98% de grups esta disposat a ensenyar i introduir un nou jugador en aquesta activitat.

Com veieu el futur de l´airsoft a Espanya?
Doncs no ho se, però espero que sigui bo o almenys això intentem.

29 d’oct. 2010

Entrevista a Laietans Airsoft

Us presentem aquesta entrevista a la Associació Laietans Airsoft, que fa uns mesos que formen part de la Federació Catalana d'Airsoft.Com van ser el vostres inicis al airsoft?

Els inicis dels membres de Laietans en el mon del airsoft van anar d' allo mes dispars, la mayoria ho van descobrir a traves d'amics, familiars i companys de treball. D'una forma o d´altra, la mayoria, eram afeccionats a la militaria en general i jocs tals com el Q-Zar, paintball, videojocs, etc. De cop i volta un bon dia et comenten que existeix una cosa anomenada airsoft, o ho trobes per casualitat per internet, al poc temps teniam una marcadora a la mà i ja no habia marxa enrrere, estabam enganxats. Per a la majoria de nosaltres els primers passos a l'airsoft es limitaven a partides de diumenge al matí, on es donaven cita un ventall de jugadors i petits grups que començaven a consolidar-se.

Com va surgir l´idea de formar el vostre propi club?

En el cas de Laietans, la idea va surgir del nostre actual President; habia format part durant anys d'un equip ja consolidat, i un bon dia va decidir iniciar un projecte en solitari: formar un equip, partint de zero. Al poc temps es van unir al projecte dos jugadors "freelance", que no es coneixian entre ells, i que tenian en comun el voler unir-se a un equip que reunís unes caracteristicas determinades, a partir d´aqui va posar-se a treballar, per a posar cara i ulls al projecte. En cuestion d'un any i mig, l'equip ja contava amb 9 membres.

Quines avantatges veieu en estar federats?

Més que avantatges, crec que lo mes important radica en la necessitat de crear el marc adequat perquè el airsoft evolucioni en la direccion correcta, l'associacionisme i les federacions són el primer pas, i amb això amb tota seguretat, li seguiran altres passos cap endavant. Pel que fa als avantatges, d'antuvi et dire, que a dia d'avui, la nostra asociacion no ha tingut cap desavantatge en comparacion a altres associacions no federades. La llista d'avantatges no és curta i a mesura que creix la FCA (federacion a la qual pertanyem) i es consolida com a tal, van augmentant les prestacions als seus membres federats.Cuants sou a la associació?

Com ja he esmentat abans, en aquests moments, som 9 membres, la nostra prevision de creixement és la d'arribar a un maxim de 10 a 12 membres.


Dintre de l´airsoft hi ha diverses modalitats de joc Arcade,Recreació,Milsim,Recorreguts de tir,etc.)Quina es la que mes us agrada i perquè?

La modalitat amb la qual ens sentim mes identificats és el MilSim. Creiem que el MilSim ens oferix un ventall mes ampli de possibilitats, pot ser l'aspecte que més ens motiva és que a diferència d'altres modalitats, en MilSim, la recompensa no és tan immediata, requereix d'un treball mes elaborat.

Penseu que l´airsoft es ben considerat per la societat en general?

La societat en general ho desconeix, i en tal cas, la seva primera reacció sol ser de rebuig perque la estetica i les "eines" que usem estan directament relacionades amb la guerra i per tant amb la violència.

Com podria mijorar-se?

Perque la imatge del airsoft evolucioni de forma positiva el jugador en primera instància ha de conduir-se de la forma mes responsable possible, tant dintre com fora del terreny de joc, i cal aprofitar qualsevol ocasió que se li presenti als clubs, associacions i federacions, per a fer una labor de informació, tant a jugadors, institucions, mitjans de comunicació i societat en general.Quins consells donariau als que s´inician en aquest esport?

1- Que s'informin bé de tots els aspectes que envolten l´airsoft.

2- Que abans de començar una partida es recordin a si mateixos que hi hauran moltes partides mes, i que aquesta activitat esta basada en l'honradesa.

Com veieu el futur de l´airsoft a Espanya?

Com qualsevol activitat nova en la nostra societat, aquesta té una evolució, en el cas de l´airsoft, per als que portem uns anys, aquesta evolució ens resulta molt evident, en pocs anys han aparegut comerços especialitzats, publicacions, nous camps de joc, empreses que organitzen esdeveniments, fabricants, distribuïdors, reportatges en premsa i TV, associacions, clubs, federacions, etc. Crec que estem vivint un boom, que amb el temps acabara estabilitzant-se, a la vegada que arribara un cert grau de institucionalizació a traves de normes dictades per les administracions, que afectaran directament al tema marcadores, impostos, camps, negocis, etc.

13 d’oct. 2010

Entrevista a KURAGO

KURAGO Formación, empresa colaboradora de la Federació Catalana d'Airsoft, i que es dedica a la preparació treballadors per a zones de conflicte, ha estat entrevistada al programa matinal de Radio Marina.A l'entrevista, es fa esment de la Federació. Podeu sentir-la descarregant-la aquí.28 de set. 2010

Xerrada informativa de la FCA a Tarragona


Aquest divendres 1 d'octubre a El Vendrell es durà a terme una xerrada informativa de la Federació Catalana d'Airsoft (FCA) en la que s'informarà de la Federació Catalana d'Airsoft, l'associacionisme i la legislació relacionada amb l'Airsoft, i es respondran els dubtes que plantegin els assistents.
La xerrada tindrá lloc a les 20:00 horel al Centre Cívic l'Estació, al carrer Jaume Carner, 1 (El Vendrell).

Aquest acte de la FCA es obert a qualsevol interessat en els temes a tractar.

Aquesta xerrada informativa ha estat possible gracies a la col.laboració de l'Associació T.I.M.A. Garrintxo de Sant Llorenç del Penedès.


Podeu sol.licitar més informació a federacio@airsoft.cat

9 de juny 2010

Avui tenim el gust de entrevistar l’Associació Airsoft Barcelona, coneguda com a COM.B.A.T., membre de la Federació Catalana d’Airsoft des de la seva creació i amb una gran experiència i reconeixement al llarg del territori nacional per part de l’àmplia comunitat airsofter.

Benvinguts al bloc de la FCA. Sisplau, feu-nos una petita presentació de la vostra Associació.

La COM.B.A.T. actualment està formada per 15 membres, i portem 5 anys jugant com a grup. Habitualment juguem a camps a prop de Barcelona, que es on residim la majoria dels socis. Dintre de l’Airsoft, la modalitat que practiquem es el MilSim (Simulació Militar).

Com van ser els primers passos de la vostra Associació dins l’Airsoft?

La veritat es que varem ser la primera associació d’Airsoft a Catalunya, i encara que en un primer moment es va crear per donar cabuda a tots el jugadors que volguessin afegir-s’hi, en una reunió dels representants de la Normativa de Airsoft Barcelona es va decidir que cada grup formés la seva associació per poder unir-nos en una Federació, com ha acabat succeint.

El panorama airsofter en aquell temps distava molt del actual. Quins progressos destacaríeu en tots aquests anys?

Al principi, era molt difícil fer entendre que no fem servir armes, sinó rèpliques. Ara que la Federació ha decidit anomenar-les marcadores (per facilitar la seva possible inclusió en un probable futura modificació del reglament de armes) ens trobem a la mateixa situació, però el temps acaba posant les cosses al seu lloc J També va ser molt difícil aconseguir tenir unes potències limitades i unes distàncies de seguretat, i ara gairebé tothom fa servir les que varem consensuar fa alguns anys.

Sou una de les Associacions membre fundadores de la Federació Catalana d’Airsoft. Per què aquesta implicació amb el projecte? Com va ser?

Per a nosaltres es la evolució lògica, primer constituir associacions que englobin els grups de joc, que es reuneixin en federacions i que aquestes acabin aplegades en una Confederació Espanyola que ens representi a tots.

Quins dels avantatges que ofereix la FCA a les seves Associacions membres diríeu que son més importants?

Les assegurances tant de responsabilitat civil com d’accidents son una comoditat (i una necessitat) que valorem molt. A més dels descomptes a les tendes, es clar!

La Normativa de Joc de la FCA és molt extensa i canviant, actualitzant-se en un esforç continu per part de la seva Junta Directiva, les Administracions i les Associacions membre. Quins punts, als que fa referència, destacaríeu de la Normativa?

Sobretot, la seva preocupació per la seguretat i el medi ambient. Està clar que l’Airsoft es un joc i que hi participem per divertir-nos, però hem de tenir sempre presents les mesures de seguretat adequades per evitar incidents.

La Normativa de Joc de la FCA va sorgir a partir de la anterior Normativa Airsoft Barcelona, aquesta última la qual molts grups i associacions han fet pròpia per aconseguir un joc normalitzat. Aquest fet, penseu que recolza positivament el contingut de la Normativa de Joc actual o per el contrari pot perjudicar la seva imatge?

Si la gent la segueix és per que està feta amb seny i te molta feina al darrera. Que hi hagi grups no federats que la considerin com a pròpia, sense estar a la Federació, sempre es positiu, ja que li dona mes força. De fet, moltes associacions i federacions han copiat el nostre treball, fet que ens omple d’orgull.

Com veieu el panorama de l’Airsoft actualment al nostre país? Esdeveniments, comerç, fires, etc. És suficient o només una petita introducció?

De moment estem a un bon nivell, però ens faltem més camps professionalitzats, a l’estil dels camps de Paintball, com tenen a altres països (com per exemple Anglaterra).

A l’estranger es realitzen esdeveniments d’Airsoft a gran escala, amb un ús intensiu de un bon grapat de vehicles, grans superfícies de terrenys i la assistència de centenars i fins a milers de jugadors. Creieu que esdeveniments d’aquest calibre són possibles al nostre país?

Pel moment no, per diversos motius: un, el preu. Un esdeveniment d’aquesta mena necessita un bon finançament, i aquí no tenim la cultura de pagar per productes de qualitat, preferim allò barat o gratuït. Tampoc no hi ha organitzadors que puguin dur a terme un acte d’aquesta mena, ja que organitzar tanta gent es una feina molt difícil.

Ja arribem al final d’aquesta entrevista, permeteu-nos una pregunta més. Quins són els vostres desitjos respecte a l’Airsoft català i espanyol?

Que es reguli per llei quan més aviat millor, i que continuï creixent l’afició, però de manera ordenada i compromesa.

Moltes gràcies, COM.B.A.T., per accedir a realitzar aquesta entrevista i compartir amb nosaltres les vostres idees i opinions respecte als temes diversos de l’Airsoft. Que tingueu un bon dia i disfruteu molts anys més de les bondats d’aquesta activitat que ens uneix.

1 de juny 2010

DISMATAC, conegut distribuïdor nacional de material tàctic i amb un ampli catàleg de productes destinats a la pràctica de l’Airsoft, ha inaugurat a l’inici del mes de juny la seva tenda física a la ciutat de Mataró.El local, amb un espai de 100 metres quadrats, es troba al carrer Roger de Llúria nº88, a la 2ª planta, i ofereix al consumidor un espai replet de marcadores de les principals marques asiàtiques (Tokyo Marui, Classic Army, G&G, ICS, Real Sword, Ares, KJ Works, SRC, etcètera), així com un assortiment de marcadores low cost, complements tàctics, accessoris, òptiques i l’equipament que tot jugador pot arribar a necessitar.
Així mateix, ofereixen un servei de taller per reparacions i upgrades, destacant per la garantía per escrit que oferirà DISMATAC en tots els seus treballs mecànics, amb un compromís de qualitat vers el client recolzat per l’adhesió a la Junta d’Arbitratge i Consum de la Generalitat de Catalunya.

L’horari de la tenda es de 16:30 a 21:00 hores, de dilluns a divendres, i restarà obert els matins de 10:30 a 13:30 i tardes de 16:30 a 20:30 els dissabtes.

D’acord al conveni establert entre la Federació Catalana d’Airsoft i DISMATAC, els socis federats disposaran de descomptes i promocions especials.

31 de maig 2010

A l’Oficina de Comunicació de la FCA ens ha arribat la noticia d’una fanpage sobre Airsoft a la coneguda xarxa social de Facebook, i creiem adient el fer-vos-la arribar.

'Airsoft' és una fanpage de Facebook amb un gran creixement que denota la comunitat airsofter internacional, arribant a 29.000 fans al voltant del món en 4 mesos, incloent-hi jugadors o grups sencers. Actualment ha superat la barrera dels 30.000 fans.

Des de la Federació Catalana d’Airsoft li desitgem un bon munt de jugadors i grups que gaudeixin junts d’aquesta afició a través de la xarxa.

3 de maig 2010

El proper dissabte 8 de maig celebrarem a La Bisbal d'Empordà una xerrada informativa de la Federació Catalana d'Airsoft.

Aquesta xerrada informativa servirà per presentar la Federació en terres gironines, a més d'aclarir dubtes sobre legislació, mesures de seguretat, transport, i altres temes relacionats amb l'Airsoft.

Tenim que agrair a l'Associació Clan Bope les gestions dutes a terme per què aquesta xerrada informativa sigui possible.

La xerrada tindrà lloc a la Torre Maria, del Carrer Aigüeta, 17 de La Bisbal d'Empordà (Girona) el dissabte 8/5/2010 de 10 a 13 hores.

Us esperem!


30 d’abr. 2010

La Federació Catalana d'Airsoft ha signat un nou conveni comercial. En aquesta ocasió es tracta d'Airsoft Mollet, un establiment de recent obertura a la localitat de Mollet del Vallès.

Tots els jugadors federats en la FCA obtindran un descompte en mostrar el seu carnet de la Federació Catalana d'Airsoft.

A Airsoft Mollet podreu trobar marcadores, uniformes, accessoris, etc. Es troba al carrer Can Magre número 25, i podeu contactar amb ells per email (airsoftmollet@gmail.com) o per telèfon (656 79 59 14). La seva pàgina web es www.airsoftmollet.com


19 d’abr. 2010

El passat dissabte 17 d'abril es va dur a terme l'Assemblea Extraordinària de la Federació Catalana d'Airsoft a l'Espai Jove Boca Nord de Barcelona.

En aquesta assemblea es van aprovar modificacions en el Reglament de Regim Intern de la FCA i els seus Annexes fruit del treball d'actualització de les nostres normatives i reglament que desenvolupen no només la Junta Directiva, sinó totes les associacions membre que voluntàriament col•laboren en les comissions de treball de la FCA.

També es van ratificar les altes a la FCA de quatre nous membres, les associacions:

Associació Airsoft Barcelona Rangers de Barcelona
Associació Airsoft Rubí de Rubí (Barcelona)
Associació Clan Bope de La Bisbal d'Empordà (Girona)
Associació Terra.I.Mar.Associació. GARRINTXO de Llorenç del Penedès (Tarragona)

Els hi donem la benvinguda a la Federació Catalana d'Airsoft.

14 d’abr. 2010

Aquesta passada matinada hem pogut veure el reportatge d'Entre Línies de TV3 "Tirar a Marcar", que van gravar els reporters de la productora Sticaki la setmana del 22 al 28 de març amb jugadors de la Federació Catalana d'Airsoft.

La imatge de l'Airsoft en aquest reportatge és la d'una afició més, practicada per persones normals que no tenen cap altre objectiu que divertir-se i practicar la seva afició de forma segura i responsable.

Des de la Federació Catalana d'Airsoft agraïm als reporters encarregats de la gravació del reportatge, l'Oriol i el Sergi, i a totes les persones de la productora Sticaki implicades en el reportatge, el tractament tant respectuós i objectiu que han tingut de la nostra afició.
http://www.tv3.cat/pprogrames/entrelinies/enlSeccio.jsp
www.sticaki.cat

9 d’abr. 2010

Ja tenim data d'emissió pel reportatge que els reporters del programa “Entre Línies” de TV3 van gravar amb dos jugadors d'Airsoft federats a la FCA com a protagonistes, la Carmen i l'Enric.

“Tirar a Marcar” és el títol del reportatge, que s'emetrà per primer cop la matinada del dimarts 13 al dimecres 14 d'abril, a les 00:40 hores, simultàniament per TV3 (TDT) i TV3.CAT (Plataformes Digitals).

En la gravació del reportatge van participar, a més de membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Airsoft, les següents associacions membre de la FCA:

Associació Airsoft Barcelona
Associació Red Dragons Airsoft Squad
Associació Red Ribbon Airsoft
Associació Tiger Airsoft & Reenactment

vam tenir la col·laboració de:

Barcelona Paintball
GiJoe Surplus

A més de la inestimable col·laboració dels propietaris del Camp de Can Matas i la Policia Local de Sant Cebrià de Vallalta, localitat en la que està ubicat el camp.Podeu consultar altres dates i horaris d'emissió, i tenir més informació sobre el reportatge al web del programa: “Entre Línies”

5 d’abr. 2010

GI Joe Surplus, la coneguda botiga de Barcelona, i la Federació Catalana d'Airsoft han signat un acord de col·laboració mitjançant el qual els jugadors membres d'associacions de la FCA es beneficiaran de descomptes especials en presentar el carnet de la Federació.


GI Joe té botigues físiques a la Ronda Sant Antoni número 49 i Carrer Tallers número 89 de Barcelona, a més de la botiga on-line que podeu visitar a: www.gijoebcn.com

GI Joe Surplus és el primer d'una sèrie de comerços relacionats amb l'Airsoft que oferiran descomptes i avantatges especials als jugadors que acreditin la seva condició de jugadors federats a la Federació Catalana d'Airsoft.

1 d’abr. 2010

“Boles Biodegradables. L'alternativa responsable” és el nom de l'estudi que, durant més de dos anys, ha estat preparant la Federació Catalana d'Airsoft sobre les boles biodegradables que fem servir per als jocs d'Airsoft.

Aquest estudi s'ha publicat en forma de “flayer”, tant en català com en castellà, i es distribuirà prioritàriament entre comerços relacionats amb la nostra activitat i l'Administració Pública, per tal de què, tant els jugadors d'Airsoft, com les autoritats tinguin més informació sobre el mínim impacte mediambiental que suposa practicar l'Airsoft seguint les normes de la FCA.

L'estudi sobre boles biodegradables és un avanç del que serà l'Annex sobre Respecte i Manteniment del Medi Natural que formarà part en breu de la nostra Normativa de Joc.

En aquest estudi s'han analitzat les boles d'Airsoft fabricades amb el polímer biodegradable i compostable Nature Works PLA 2000 D.

15.000 boles de 0,20 gr. de pes, i de dos distribuïdors diferents, fabricades amb aquest polímer, han estat introduïdes progressivament en cinc entorns diferents amb una humitat i exposició a la llum solar controlada i sobre una base de substrat orgànic amb diferents PHs. 5.000 boles han fet de mostra de control, mantenint-les durant la duració de l'estudi en condicions normals d'emmagatzematge.


El comportament de les boles dels dos distribuïdors ha estat exactament igual, les boles introduïdes a l'entorn controlat s'han acabat convertint en pols en un termini d'entre 13 i 22 mesos, depenent de l'entorn; i les boles que feien de mostra de control s'han mantingut inalterables.

La Federació Catalana d'Airsoft va iniciar aquest estudi fins i tot abans de la seva constitució oficial, mentre les tasques de gestió de la Federació i preparació de la documentació per a la constitució oficial d'aquesta, les duia a terme la Comissió Constituent. Aquest és un exemple de la importància que la FCA dona al fet de practicar els Jocs d'Airsoft de forma responsable i respectuosa amb el Medi Ambient.
El proper 17 d'abril es durà a terme a Barcelona l'Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d'Airsoft.

En aquesta Assemblea, es presentaran per a la seva aprovació les propostes de modificació de la Normativa de Joc de la FCA resultants de la Reunió de Treball d'Actualització de la Normativa celebrada al gener, en la que van participar 8 de les associacions membre de la FCA.

Com a conseqüència de l'aprovació de la nova Llei que regula les activitats d'oci a Catalunya, es presentaran, per a la seva ratificació, modificacions als apartats de camps de joc i organització de patides de la Normativa de Joc.

També se sotmetran a votació les sol·licituds d'alta presentades per associacions per ingressar a la FCA.

Cada Associació pot acreditar a dos representants per assistir a l'Assemblea, a més d'un convidat que pot assistir com oient.

L'Assemblea tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Espai Jove Boca Nord, a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona.

Espai Jove Boca Nord
c/ Agudells, 37-45
08032 - Barcelona
Metro Línia 5 Horta
Autobús: 10, 39, 19, 86, 87 Nocturn: N4

25 de març 2010

En relació a la noticia que vam publicar sobre l'acord entre Kurago i la Federació Catalana d'Airsoft, mitjançant el qual la federació col·laborarà en els cursos que Kurago imparteix a treballadors en zones de conflicte, posem a la vostra disposició els enllaços a tres articles obra de Mauricio Chalons, formador de Kurago i fotoperiodista.

Els tres articles tracten sobre la Guerra de l'antiga Iugoslàvia, i, mitjançant el testimoni dels protagonistes, podem fer-nos una idea dels horrors que es van viure a poc més d'una hora d'avió de casa nostra.


Taxistas de Sarajevo: El anonimato del heroísmoCampo de refugiados de Kravica: La barbarie del olvido


Veteranos de Guerra: Coraje bajo el fuego

22 de març 2010

El passat dissabte 20 de març, la Federació Catalana d'Airsoft va dur a terme una reunió informativa on es va fer entrega dels carnets federatius per l'any 2010 i les targetes de transport, i on es va presentar, entre altres temes, la Memòria de Comunicació de l'any 2009 de la federació.


La reunió va tenir lloc a l'Espai Jove Boca Nord de la ciutat de Barcelona.20 de març 2010

Kurago i la Federació Catalana d'Airsoft van signar ahir 19 de març de 2010 un conveni de col·laboració mitjançant el qual la Federació Catalana d'Airsoft donarà assessorament i col·laborarà en la utilització de l'Airsoft com a part del programa formatiu per a treballadors en zones de conflicte que imparteix Kurago.

Fotografía de Mauricio Chalons

Kurago és una empresa dedicada a donar formació a treballadors que tenen que dur a terme la seva feina a països que estan sofrint una guerra, situacions de tensió o conflicte civil, o catàstrofes naturals, com poden ser periodistes, personal mèdic o personal de ONGs.


L'última fase dels cursos impartits per Kurago, és la recreació d'una situació de combat on es pretén crear un marc on els alumnes puguin posar en pràctica el que han après durant el curs. És en aquesta fase on la Federació Catalana d'Airsoft col·laborarà amb Kurago, assessorant sobre seguretat en la utilització de material d'Airsoft, sobre les instal·lacions adients per a dur a terme les pràctiques, i aportant personal propi per recrear les situacions programades pels formadors de Kurago.

La Federació Catalana d'Airsoft pretén, amb aquesta col·laboració i amb altres de caràcter social, millorar la imatge equivocada que, desgraciadament, molta gent té de la nostra afició, i posar el nostre granet de sorra per reduir les morts entre els treballadors en zones de conflicte.

Informe 2009 de Reporters sense Fronteres.

18 de març 2010

Hem actualitzat el web de la Federació Catalana d'Airsoft, www.airsoft.cat


Hem afegit un enllaç a aquest Bloc en portada, la nova adreça de correu electrònic, els enllaços actualitzats als webs de les associacions membre, un nou apunt sobre l'Airsoft com a esport a la secció de Legalitat, i ja teniu disponibles per a descarregar tos els documents de la secció de Normativa.

Com a novetat destacada, remarcar que ja està disponible la versió en castellà de la nostra Normativa de Joc, que molts ens heu demanat. La podreu trobar a la versió en castellà del web, a l'apartat de Normativa.

Us convidem a què visiteu el web, i ens feu arribar els comentaris, dubtes o suggeriments que estimeu oportuns.

9 de març 2010


L'aventura de FICAAR s'ha acabat i, al menys per a nosaltres, ha acabat prou bé. A més de satisfer la nostra curiositat veient novetats, como per exemple les noves marcadores de Generació III de SRC que vam poder veure i tocar gracies a King Hobby i Zona de Airsoft, o el catàleg complert d'Ares "en viu i en directe" gracies a VERLAC V Distribuciones, hem pogut tancar acords comercials per a la FCA, establir contactes institucionals, donar un nou pas en la normalització de l'Airsoft, i posar el nostre granet de sorra per millorar la imatge de la nostra afició.


Per a la Federació Catalana d'Airsoft la Fira d'Airsoft a FICAAR ha estat un èxit.

Hem pogut gaudir, a la part reservada a l'Airsoft, de la companyia de la gent de ESREALGAME, VERLAC V Distribuciones, EKIPOL, HI-TECH - MAGNUM, ELITE SAFE, KING HOBBY, Zona de Airsoft, ODYSA PRO y Federación Española de Airsoft.


A tots, ha estat un plaer i esperem tornar-nos a trobar en la propera edició.

També volem destacar la professionalitat i amabilitat del personal d'organització de FICAAR, de les hostesses, del personal de control d'accés, i dels cambrers i personal de la Zona VIP, professionals de qualitat que ens van fer sentir VIPs de veritat. Entre aquests últims tenim que fer una menció especial al "Maestro" Pedró Soto Díez, un mestre en tots els sentits, i una persona digna d'admiració, no només per la seva habilitat, sinó per la seva senzillesa, amabilitat, simpatia i qualitat humana.

¡¡¡VA POR USTED, MAESTRO!!!


Esperem que la nostra experiència a FICAAR, que ens ha servit per llençar el Bloc de la Federació Catalana d'Airsoft, us hagi entretingut, i què continueu visitant-nos per coneixer el treball de la FCA.

Una cordial salutació.

8 de març 2010

Ja hem arribat a casa!!! I no ha estat gens fàcil.

Hem sortit de Madrid a les onze de la nit i no hem arribat a casa fins fa una estona, i agraïts d'haver pogut arribar d'una peça. Han estat nou hores de viatge que han posat a prova els nostres nervis i els neumàtics del cotxe. El panorama a la tornada ha estat de postal de Groenlàndia.


Però no ens ha fet perdre el bon humor que hem tingut durant tota l'estància a "Los Madriles".


L'última jornada de FICAAR ha estat més relaxada, encara que l'assistència de públic ha estat prou gran, no hi ha hagut les aglomeracions de dissabte, i hem pogut parlar amb més tranquil·litat amb la gent que s'ha apropat al nostre stand.

A mig matí, hem pogut gaudir de la visita al nostre stand del "Maestro" Pedro Soto, que ha tingut la deferència de baixar a la nostra planta a acomiadar-se de nosaltres. Ja hem pogut pujar el vídeo del "Corte a la Violin" a YouTube, per què pugueu gaudir del tall dedicat que va fer-li a la vicepresidenta de la nostra Federació.


L'experiència ha estat molt positiva, teníem una mica de por de què la nostra presencia a una Fira a Madrid no s'entengués bé, però tant l'acollida per part de la gent, com per part de l'organització de la Fira ha estat excel·lent.

Hem pogut parlar i intercanviar opinions amb gent de Madrid, de Jaén, de Múrcia, d'Alacant, de València, de Segovia, ... fins i tot de França i de Itàlia, i amb tots hem tingut la sensació d'estar parlant amb amics, tots s'han mostrat interessats en la nostra feina i el nostre projecte per al Airsoft.


Amb la gent de Madrid amb la que hem tingut més tracte, l'ambient ha estat més que distés, ells han bromejat amb el tema dels diners i de l'Estatut, i nosaltres amb el tema de la senyalització viaria de Madrid, què sembla que l'hagi col·locat un català pensant en estalviar, de la seva forma de conduir, en la que el que està obligat a cedir el pas és el que circula per dintre de la rotonda i no el que s'incorpora, i de la seva "chuleria"... "que no me he caido, que el hijo de mi madre baja así las escaleras"; es podria dir que ens hem sentit com a casa, però hagués estat molt més divertit si el Barça hagués guanyat... ;)

Aquesta ha estat casa nostra durant tres nits, l'Hotel NH Ciudad de la Imagen de Pozuelo de Alarcón, a la recepció tenen caramels gratis, i l'esmorzar és tipus bufet, ideal per a les previsions econòmiques del nostre Tresorer.


Ara ja sabem que és el que toca, estalviar tot el que queda d'any per veure si és possible participar en la propera edició, que cada vegada que fèiem benzina se sentien els bufecs del Tresorer, i això tenint en compte que ens separàven sis-cents kilòmetres.

Que Deu nostre Senyor ens agafi confessats!!!

Salutacions, ara sí, des de casa nostra!!!

6 de març 2010

Última nit a Madrid!

Avui hem començat el dia amb aventura, HA NEVAT!!! Collons, quina rasca fot a Madrid!!!


Ja no ens perdem en els desplaçaments, ens hem convertit en autèntics professionals de la conducció en el transit de Madrid, quan algú fa sonar el clàxon per què ens hem saltat un stop o per què no hem fet servir l'intermitent ja trèiem la mà per la finestra, amb el puny tancat i el dit cor apuntant al cel i diem: “Al hijo de mi madre no le pitas tu, tontolaba!”

La nevada i la pluja constat no han impedit la gran afluència de públic a FICAAR, i ens ha sorprès molt positivament la quantitat de gent que ha passat per la Zona d'Airsoft.


Estem molt gratament sorpresos de la quantitat de contactes que estem fent i de la quantitat d'acords i col·laboracions que estem tancant per a la Federació, els objectius que ens vam plantejar estan més que assolits, i encara queda un dia de fira, el resultat està superant en molt les expectatives.

Hem tingut l'oportunitat de tornar a parla la nostra llengua per una estona amb la gent de T.I.M.A. Garrintxos, què ens han vingut a veure des de Tarragona.


Hem col·laborat com a extres amb la gent de ESREALGAME en un parell d'escenificacions que han fet als passadissos de la Fira, i hem tornat a visitar al Mestre tallador de pernil, que ha dedicat una tallada de pernil “a la violin” a la Vicepresidenta de la Federació. Penjarem el vídeo a Youtube, és digne de veure l'habilitat d'aquest home.Ekipol i Hi-Tech han solucionat molt diligentment i amb molta amabilitat un problema amb el calçat del nostre President, degut a la incompatibilitat entre les sabates de vestir i la neu i l'aigua, i a les 10 hores diàries d'estar de peu; i els nois de la Federación Española de Airsoft ens han obsequiat amb una demostració de l'art de penjar pancartes amb l'ajut de paraigües.


Demà tornem cap a casa, la fira acaba a les sis de la tarda, i després de recollir ens esperen sis o set hores de viatge, intentarem penjar l'última crònica quan arribem a casa, però no us prometem rés.

Salutacions des de la “Villa y Corte”.

P.D.: La "presencia" de Telemadrid continua vigilant-nos. Mama, por!!!

5 de març 2010

Segon dia a Madrid i... NO ENS HEM PERDUT!!! Ni d'anada ni de tornada.

Estem adaptant la nostra conducció a l'estil madrileny, ja no fem servir els intermitents i gairebé hem après a no mirar els retrovisors, és el que hem denominat “conducció MilSim”.

La jornada a FICAAR ha estat prou productiva, hem fet contactes amb distribuïdors, representants d'associacions i federacions de la resta de l'Estat, i amb empreses i entitats interessades en conèixer el treball que fem.
A més, hem pogut tenir a les mans el nou model de bota Magnum de Hi-Tech, tractat amb “Ion Mask”, un producte repel·lent de l'aigua realment impressionant.
Fora de l'àrea d'Airsoft, hem conegut a Pedró Soto Diez, un artista dels de veritat, que ha deixat clar el seu bon cor en apiadar-se de nosaltres quan ha conegut les condicions en què el nostre tresorer ens obliga a viure, i ens ha convidat a un plat de pernil!!! Ens hem guardat un parell de talls a les butxaques per poder sopar aquesta nit i estalviar una mica més.
Per cert, des de la finestra de l'habitació de l'hotel veiem dos punts vermells a una finestra de la tercera planta de Telemadrid, o s'han deixat encès un ordinador, o... Curri Valenzuela ens vigila!!!

Salutacions des de la “Villa y Corte”.