25 de nov. 2010

Resposta d'Alícia Sánchez-Camacho a les consultes de la FCA

Per ara hem rebut resposta de la candidata del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, que reproduïm a continuació.

Benvolgut President,

Agrair, en primer lloc, que m'hagi fet arribar, mitjançant el correu electrònic, les inquietuds del col·lectiu de jugadors d'Airsoft de Catalunya. Ben segur que en la meva contesta no li podré aportar solucions definitives, però, atès la problemàtica que ens planteja, crec que, durant aquesta legislatura que iniciarem a partir de mitjans de desembre amb la constitució del Parlament, hem d'iniciar un diàleg amb la seva Federació i la resta d'actors implicats per treballar conjuntament en la dignificació i ordenació de la seva activitat. De forma immediata, dono trasllat del seu correu a la nostra diputada, que és responsable d'aquestes matèries, per tal que pugui contactar amb vostès els propers dies i iniciem ja quest diàleg tant necessari.

Respecte a les preguntes que em planteja, pel Partit Popular és evident que l'autorització o no de les activitats d'oci no pot quedar al lliure arbitri de les administracions i, en cap cas, es pot denegar aquesta pràctica sense una resolució motivada i objectiva. Per això, crec imprescindible que cal avançar en aquest diàleg amb la finalitat de dignificar la seva activitat.

Sobre el diàleg amb les parts implicades, com ja li he avançat en aquest escrit és imprescindible i una obligació de les administracions públiques.

Un cop finalitzi aquesta campanya electoral, resto a la seva disposició per tal de poder mantenir un contacte amb el Partit Popular de Catalunya per iniciar aquest diàleg tant necessari.

Rebi una cordial salutació,

Alícia Sánchez-Camacho


És d'agrair el tó positiu i de col·laboració de la candidata del Partit Popular de Catalunya, així com la seva rapidessa en respondre a la nostra consulta.

Moltes gràcies i moltes felicitats senyora Sánchez- Camacho.

Cap comentari:

Publica un comentari